BIOGRAFIE

Mgr. Ing. LUKÁŠ LANGER

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavbu jaderných elektráren v Evropě.

Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations

V roce 2017 odcestoval se svou rodinou do Peru, kde žil v Amazonii a Sacred Valley. Věnoval se studiu a výzkumu spirituálních tradic domorodých kultur a šamanismu.

Kombinací poznatků spirituálních technik původních kultur s moderními výzkumy vědomí a výzkumy z oblasti transpersonální a pozitivní psychologie rozvíjí kompetence svých klientů tak, aby mohli zažívat radost, plnost a jedinečnost své vlastní autenticity.