BIOGRAFIE

Mgr. Ing. LUKÁŠ LANGER

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka se zaměřením na spirituální aspekt lidské duše. Pořádá sebezkušenostní semináře na témata výkladu snů, práce se symbolickým obrazem a technikou Sandspiel.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.

V roce 2017 odcestoval se svou rodinou do Peru, kde žil v Amazonii a Sacred Valley. Věnoval se studiu a výzkumu spirituálních tradic domorodých kultur a šamanismu. V rámci svého odborného zaměření na práci se změněnými stavy vědomí doprovázel účastníky ceremonií s Ayahuascou či kaktusem San Pedro a následně vedl procesy integrace pro úspěšný průběh procesu spirituálního růstu klientů z různých částí světa. Po návratu do Evropy rozvíjí tyto kompetence v The Foundation for Shamanic Studies založenou Dr. Michaelem Harnerem celosvětovým odborníkem v oblasti šamanismu, uznávaným jak akademickou, tak laickou veřejností.

Kombinací poznatků spirituálních technik původních kultur s moderními výzkumy vědomí a výzkumy z oblasti transpersonální a pozitivní psychologie rozvíjí spirituální kompetence svých klientů tak, aby mohli zažívat radost, plnost a jedinečnost své vlastní autenticity.