PRÁCE SE SYMBOLEM

CO JE PRÁCE SE SYMBOLEM ? 

Symbol je bezprostředně účinkující zhuštěná zkratka plná významů a smysluplných souvislostí, která nám umožňuje porozumět tomu, co je nám skryto, ale přesto důvěrně blízké a známé. Analytická psychologie vychází z významu slova symbol, pocházejícího z řečtiny, který znamenal dvě poloviny dříve rozděleného předmětu. Tak symbol spojuje různé významy, pocity s myšlenkami, vjemy s intuicí.

JAK PROBÍHÁ PRÁCE SE SYMBOLEM ?  

Klientem zadané téma, ať již z oblasti osobní, partnerské, rodinné či pracovní je zobrazeno v symbolické rovině pomocí pohlednic, které se klient sám volí a tak to, co se jevilo jako skrytý obraz duše, je nyní možné nahlédnout a využít k orientaci momentálního životního nastavení. Pomocí vhodně zvolených technik odpovídajících dané situaci pak společně hledáme proměnu symbolického obrazu do podoby, jež pro klienta znamená nové životní nastavení či vhled do původně bezvýchodné situace.

Ve firemním prostředí je pak práce se symbolickým obrazem využívána k hledání firemní  vize, hodnot či mapování pracovních vztahů.


OZVĚTE SE MI

Zaujala Vás tato nabídka? Chcete proměnit dosavadní kvalitu svého života?