PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

CO JE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ? 

Psychologické poradenství je specializovanou oblastí aplikované psychologie, která se zaměřuje na usnadnění osobního a interpersonálního fungování po celou dobu života. Zvláštní pozornost pak věnuje emocionálním, sociálním, odborným, vzdělávacím, zdravotním, vývojovým a organizačním zájmům.

Psychologické poradenství zahrnuje širokou škálu citlivých postupů, které pomáhají lidem zlepšit jejich duševní pohodu, zmírnit utrpení a životní adaptaci, řešit krize a zvyšuje schopnost lépe fungovat ve vlastním životě. 

Intervence používané poradenskými psychology mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé; Jsou často problémově specifické a cílové. Tyto činnosti jsou řízeny filozofií, která hodnotí individuální rozdíly a rozmanitost a zaměřuje se na prevenci, vývoj a přizpůsobení po celou dobu života.

STRUKTURA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ 

Naše první setkání bude trvat 60 až 75 minut. Cílem tohoto setkání je zmapovat vaší aktuální životní situaci, a to zejména v oblastech, které vás ke mně přivedly. Budeme diskutovat o tom, jak vám mohu pomoci splnit vaše léčebné cíle a jakými postupy toho dosáhneme. Během první schůzky budete mít také důležitou práci a to rozhodnout se, zda jsem někdo, s kým budete chtít pracovat. Výběr správného psychologa - ten, s nímž se cítíte v dobře a "sednete si" - je velmi důležitý.  

Následně se setkávám s klienty na 60 minutovou schůzku jednou týdně a poté postupujeme podle potřeby k méně častým návštěvám. Délka léčby je individuální, tak jak je individuální osobnost každého z nás, dále pak závisí na různých faktorech jako je typ problému, na kterém se pracuje, množství úsilí mezi jednotlivými sezeními, které klient vkládá do terapie, a složitosti a počtu problémů, které se řeší.


OZVĚTE SE MI

Zaujala Vás tato nabídka? Chcete proměnit dosavadní kvalitu svého života?