TRANSPERSONÁLNÍ KOUČINK

CO  JE TRANSPERSONÁLNÍ KOUČINK ?

Koučink můžeme rozdělit na transakční (každodenní běžná témata) a transformační (změna osobnosti, hlubší, závažnější, celoživotní témata). Transpersonální koučink je z tohoto hlediska metodou transformačního koučování. Zaměřuje se na význam a smysl života a životní orientace. Hledáním svébytných a individuálních odpovědí na otázky: "Kdo jsem, odkud jdu a kam kráčím?" otvírá oblast lidského nadvědomí, které je zdrojem našeho potenciálu, radosti, aspirací, tvořivosti, inspirace a vrcholných prožitků.

Transpersonální koučink vychází z moderní vědy a využívá širokou škálu technik, které efektivně zrcadlí odpovědi na otázky našeho vlastního životního smyslu a jedinečnosti. Patří mezi ně například metoda aktivní imaginace, práce se symbolickým obrazem, rozvoj intuice, emoční inteligence, práce se sny, práce se subpersonalitami. Transpersonální koučink čerpá vlivy i z různých tradičních světových kultur a dávné moudrosti. 


STRUKTURA KOUČINKU

Koučink vždy zahajuji nultým sezením, které je zdarma a na kterém se osobně seznámíme a předdefinujeme oblasti, na kterých byste chtěli pracovat. Jsou stanoveny podmínky týkající se důvěrnosti informací, představení metody transpersonálního koučování a organizační a praktické záležitosti.

V případě dohody o vzájemné spolupráci doporučuji minimálně šest - deset setkání. Každé další setkání se již soustředí na cíle, jež by chtěl klient dosáhnout. 


OZVĚTE SE MI

Zaujala Vás tato nabídka? Chcete proměnit dosavadní kvalitu svého života?