WELL-BEING

CO JE WELL-BEING ? 

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana - osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.

Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

O ČEM JE WORKSHOP WELL-BEING ?

Workshop, určený jak pro skupiny jednotlivců, tak pro firmy, učí s využitím nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti pozitivní psychologie, prozkoumávat naše vlastní postoje a cíle v kontextu zvyšování osobní pohody. Workshop vás naučí posilovat, rozvíjet a udržovat sociální vztahy, vytvářet smysl a účel ve svém životě, osvojovat si specifické nástroje pozitivní psychologie pro vyrovnávání se s psychickou zátěží a aplikovat je do každodeního života, vstupovat do stavu flow a být více šťastnější v přítomném okamžiku.


OZVĚTE SE MI

Zaujala Vás tato nabídka? Chcete proměnit dosavadní kvalitu svého života?