REFERENCE-FIRMY

Petr Vykopal, ředitel Lidských zdrojů

Některá setkání se člověku vepíšou silně do paměti a ačkoliv mohou být krátká, či úplně letmá, zanechají stopu. Přesně k takovému druhu setkání patřil náš Experiment s Petrou a Lukášem, který jsme společně s další desítkou manažerů ČMSS prožili jednoho krásného letního dne na palubě lodi na Vltavě. Název Experiment jsme použili zcela záměrně, protože jsme se chtěli vydat do neznámých vod spirituální inteligence a prozkoumat oblasti, které stojí tak trochu mimo materiální svět a přesahují do neuchopitelného transcendentna.

Lukášovo mimořádně empatické vedení workshopu způsobilo řadu malých zázraků, které mnohé nejenom překvapily a udivily, ale především otevřely dveře i k hlubšímu sebepoznání a daly nahlédnout do našich skrytých zákoutí. Lukášovo nadšení a zaujetí, skloubené s Petřiným zarámováním do reálného kontextu manažerské praxe, přineslo mnohým z nás nový zážitek a poznání. Mně osobně se pak stalo velkou inspirací pro intenzivnější zamyšlení se nad smyslem svého bytí. Petře a Lukášovi moc děkuji, byli skvělými průvodci.


Jana Moravová, generální ředitelka společnosti

Postupně jsem při své manažerské práci dospěla k názoru, že nelze oddělovat požadavky na efektivitu a výkon v práci od ostatních aspektů našeho života. Není reálné si myslet, že když lidé přijdou do práce, neovlivňují je jejich problémy a starosti z jiných oblastí jejich života. Čím spokojenější život lidé žijí, tím vyšší efektivitu, chuť dosahovat výborné výsledky a lepší nápady v práci mají.

A proto jsem se rozhodla podporovat naše manažery nejen v jejich manažerských dovednostech, ale dát jim prostor i pro osobnostní rozvoj v netradičním setkání. Pozvala jsem manažery z naší společnosti a jejich rodiny včetně dětí na víkend se symboly a dalšími aktivitami, které podporují mužskou a ženskou energii. Na setkání, které jim umožní podívat se na své životy z jiné perspektivy a odnést si inspiraci pro to, aby ve svém životě mohli prožívat to, po čem touží, co si přejí.

Víkendové setkání s Petrou Janíčkovou a Lukášem Langerem a práce se symboly pro mě osobně i mé kolegy bylo velmi příjemné,

poučné a velice inspirující. Lukáš i Petra velmi dobře zapadli mezi nás a svým příjemných a profesionálním přístupem nás provedli celým víkendem. Víkend se nesl v podpoře mužské a ženské energie a práce se symboly v rámci rodiny.

Práce se symboly je velmi příjemná, jednoduchá a přitom je s její pomocí možné velmi přesně popsat a poznat v jaké kondici jsou naše vztahy a komunikace s těmi nejbližšími. Umožní každému si uvědomit, jestli žije život po kterém touží, nebo jej jen přežívá.

Všichni jsme si víkend moc užili a vrátili jsme se bohatší o netradiční zážitky, mnoho věcí jsme pochopili a měli možnost je přijmout.


CAISAE, Amaru, director Association of Indigenous Shamans in Peru

"CAISAE is an Inca cultural Shaman association of differentethnic groups from all over Peru. The professional team is composed of experts, doctors and experienced collaborators: this guarantees the trust, seriousness of the responsible work and the authentic security of the service. CAISAE practicesare certified by the Peruvian Health Department.

Petra and Lucas became part of our expert team during and after ceremonies with our international clients that come fromall over the world. Their focus was on integration, transpersonal coaching and life and team coaching.

This is to appraise the quality and professionalism of theirwork that met with highly positive feedbacks from our clients.

Hopefully we can continue to cooperate more in the future!"


Willkamayu Spirit, Janneke & John, Founders

Petra and Lucas are two beautiful souls who devoted their lives to help people with their profession as psychologist coach and transpersonal psychologist. They both work with a lot of passion, love, transparency and integrity.
They helped us in our retreat center in Peru with the integration of Ayahuasca ceremonies. They were very empathic and open minded with our participants and gave them beautiful, practical tools according integration. They give the same to us, thanks to their sharing's we can go deeper in the integration process with our participants. We are very grateful to work with them together on this healing path with entheogen plants.
Thank you so much Petra and Lucas!
Love Jhon and Janneke